ⶐ ੂ دُخملـــ تُوچُولُــ ــو َ& آقْــ ــ ــا پِسَــلـــهـ ੂⶐ

ـ ــ ـ ـ ــ Z خیــ ــ ـلی دوست دالَم Aـ ـ ـ ـ ـ

 

این وبلآگ بستهــ شُد

 

هی ی ی ی تویی که خوشحآل شدی و فکر کردی مآ جدآ شدیم

بآید بهت بگمـــــ

1-واست متاسفم

2-کور شی هنوزم عآشق تر از قبل بآ همیم

3-فقط آدرسمونو عوض کردیم که تو و امثال تو بسوزن

4-از همه دوستآی گلمم ممنون

5-به یه عده ای آدرس دادم

6-کسی اگه خواست بگه درصورتی که شناختمش میدم

فعلآ بآی

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
پنج شنبه 4 آبان 1398برچسب:,| 11:1| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

   

 

شکلک های محدثه جون 

 

 عِــ ـ ــ ــ ــخْشِ مَـ ـ ـ ـــ ـ ـن:    

به قول شاعر(خو خواننده)

 

ع:یعنی عمر منی

ش:شاه منی

ق:قلب منی    

                                                          

 

 

این وبلاگ از این آدرس اساس کشی شده:

 

www.u2ghalbami.blogfa.com/ 

ماله خودمونه هر دوتاش

(اونجا آپ نیـــ ـ ــ ـ شه) 

 

 محصلتوجهــــ : ـــــمحصل

 

1:

★★ راستی دیگه خبر نمیدم آپمـــ ـــ ــ★★ 

..با مرامو خودشــ ــ ــون میان..

 

2:

در ضمن

چن تا از لینکا ×پاکـــ× شـــد

آخه ناملدی کلده بودن

 

3.

کد لوگو عوض شد

ادامهــ همین پست کد هست

خآستی بردآر

  

مِـــقسی

 

  

✖هــر کـی کـ ـآمــنــتــــ گــذآشـ ـتـــــــــــــــ✖
 

شـ ـخـ ـصـ ـیـ ـتـ ـشـ ـو نـ ـشـ ـونـ دآدهـ خـود دآنـ ـید✖ـ✖

 


 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
ادامه مطلب
شنبه 19 ارديبهشت 1398برچسب:,| 12:49| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

ب دلیل پیدا شدن کنه و شته هایه پررو از آپ معذوریم

 

اگه وب داری آدرستو بذار اگه اگه اگه صلاح دونستم آدرس وب جدیدمون با دکراسیون جدید رو خاهم داد!!

 

دوکسای عزیزمم که دارن اگه کسی از قلم افتاده شرمنده بگه تا بدم

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
سه شنبه 4 مهر 1391برچسب:,| 16:50| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

سیلآم دوکسآ آشنآیآטּ

و یهــ دونه سیلآمــــ خوکشل و گندآلو

خدمتــــ ــ ـــ ــــــــــِــــــــــ

سروره سرورآטּ،خوکشله خوکشلآ،عسیسه عسیسآ

 

       آقآهی خودم       

(کهـــ آروم آروم میآد میخونه وبو بعدش قییییییییییییییییییییژ سریع میره و غافل از یهـ دونه آپ)

 

 

جونم برآتوטּ بگویــَــوی یــَد(!!) چــטּ روز دیگـــــر تفلدمهـــ

 

ایـטּ قضیه داستانی بس طولانی و درآز دآرد

من در سآل، دو تآ تفلد دآرووووووووووویمـــــــــــــــــــ

یکی 25 شهریور    و     دیگری 17 آذر

 

اینقد خوفهــ

بآبآمم قاطی کرده!!!

خییییییلی خوفه!!!

آخه هی زنگ میزنمــــ  ب حاجی(پدر خانومــِــ آقاهیم!!!) میگویویم:بابا امشب تفلدمه.پیتزا بخر!!!!

 

با همیـטּ نقشه ی شوم و خبیثانه(درست نوشتم؟؟؟)

در هفته ای دو یا سه بار پیتزا میخوریمـــ!ـ!ـ!ـ!

 

 

ببخشید دیر آپ کردمـــــ میخآهویم از اینجا اسباب کشی کنیمــــ بریم بلاگفآ با یه آدر3 جدید

 

آدرسم به فقط و فقط=>>دوکسآی عسیسم <<=فقط و فقط میدمــــــــــــــــــ

پآیآن نقطه سره خط

 

 

 

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:,| 17:10| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

 حلفای خودمـــــــــــــ....

در:

ادآمهــ مطلب

 

هستـــــــــــم ......

بخدا اگر ببینـــــــــم با دیگری شـــادتری ؛

.

.

.

.

مـــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـیروم ... !!

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
ادامه مطلب
سه شنبه 14 شهريور 1391برچسب:,| 1:44| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

شیلآمیــــــــــ ـ ــــ از درون اعمآقه دلهـــــــ عآشخمــــــــــــــــ!!!

لمز داله و متاسفآنه لمزش بهــ کسی داده نی شهـــــــــ

 

 

پآیآنــ ـ ــ ـ ــــــــــــ

 

لفطا تقاضا نکنین!!!

شرمندگی شما مانع کسب میشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
آ آ نی شهـــــ آقآهی میتوشتم اگهــ بگمـــ نی شهـــ

ادامه مطلب
یک شنبه 12 شهريور 1391برچسب:,| 22:45| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

 

 

این پست ویرایش شد!! 

پست جدید و قبلیه تویهــ ادآمهـــــــــ مطلب همینجآس...

  

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
ادامه مطلب
سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:,| 15:13| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

سلامـــــــ ـ ـ ـــــــــــــ 

خوف هستین آیآ ؟؟

 برآی خوندن شکلک های مادوتاپستشکلک های مادوتا بدو بدو بلو

ادآمهــ مطلبــــــــ    

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
ادامه مطلب
یک شنبه 5 شهريور 1391برچسب:,| 16:33| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

قول من و آقآهیمــــــــ 

 

خب ادامهــ مطلب بلو

 

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
ادامه مطلب
جمعه 27 مرداد 1391برچسب:,| 14:42| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

خــواب هـایـم بــوی تـטּِ تــو را مـے دهــد

نـڪـنـد آטּ دورتــر هــ ـ ــ ـ ـــ ــ ــا

نـیـمـہ شـبــ ـ ـــ ــ ـ

در آغــوشـمــ ــ مـے گـیــــرے؟ (!)

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
سه شنبه 24 مرداد 1391برچسب:,| 20:45| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

بسه ها ژونی عخشـــــــــمو   با ی روز تاخیل دیدمـــ ــ ـــ ــــــ

 

ادامهــ مطلبــــــــ

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
ادامه مطلب
دو شنبه 23 مرداد 1391برچسب:,| 19:18| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

روزه قبل از دیدن آقآهیمــــــــــ   

 

ادامهــ مطلب

 

 

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
ادامه مطلب
جمعه 20 مرداد 1391برچسب:,| 22:29| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

بسهـ ها نی دونی این آقآهی این چن لوز مشنگـــــ میزنهـــ

(ببخشیـــــــــــــــــــــــــــــد آقآهیــــــــــــــــــم)

 

فقط سون جن تا از آشنآ ها هستن

و

بعدش آقآهیمو مخسله بتونن توی ادآمهـــــ ملطب(ببخسید مطلب)...

 

لمزشم خاستی بگــــــــــــــــــو

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو بده بلــــو تو

ادامه مطلب
جمعه 20 مرداد 1391برچسب:,| 19:9| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

خب نگا خب خدا شلا اینجوری میتونی؟؟؟

 

آخه من ک همه جوره باهت بودم

آره خب خیلی بدم ولی خودت نگفتی رحمان و رحیمی؟

 

خودت ک میدونی چقد ب این فرشتت وابسته شدم

پ سلا اذیت میتونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

چی ازت خواستم مگه؟؟

هان؟؟

اه همیشه میگن از رگ گردن نزدیکتری

اما واسه من اندازه کله کهکشان دوری

 

خب آخه اگه دوس نداری این فرشترو دسته من بسپری منو ببر پیشه خودت

این ک دیده واست کالی نداله

داره؟؟

ن نداره

 

ببین خدا با این کارا منو اذیت نمیکنی

همون فرشته کوچولوتم اذیت میکنیا

 

ب جون خودم راضیمــــــــــــــــــــــــــــ

بابا بکشمنو دیگه

اَه اه اه اَه

بسه دییییییییییییییییییییییییییییییییییگه

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
جمعه 14 مرداد 1391برچسب:,| 19:35| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

 

 

 

روزے که نگاهمان در هــــــم آمیختـــــــــه شد …


 

 مے خواستم بگویم که…

اما سکوتـــــــــــــ کردمــــــــ

 
حس کردمـــ ، ازنگاهمـــ ، رازمــــ را خواهے خواند…

✖✖دوستت دارمـــــــــــــــــــــــــ✖✖

 

 

 

 هـِـِـ__ ــ__ــی وآسه به هم رسیدنمون صلوآت بفرس
جمعه 13 مرداد 1391برچسب:,| 16:37| دُخمَلِ توچولــــ ــــ ــــــ ـــــــــو|

Design by KHanOomi